ADG101 Ana Gösterge

ADG101 Ana Gösterge

  • Ürün Açıklaması

QNEXT®  ADG101

* 2 digit banko numarası ve banko yönü gösterilir.
* Her yeni çağrıda sesli uyarı verir ve yanıp sönerek ikaz eder.
* Aynı anda çağrı yapılsa bile, çağrıları hafızaya alıp, belli bir süre yanıp söndükten sonra diğer çağrıyı görüntüye getirir. Bu şekilde müşterilerin algılama süreleri zorlanmamış olur.
 * Satır sayısı arttırılabilir.

Diğer Ürünler